یه روزی یه جوری یه جیگر پیدا کردم که اسمشم مثل خودش قشنگ و زیباست (ستاره )

دوسش دارم ...

و امیدوارم که بتونم اعتمادشو به دست بیارم.

خودش میگه بهت اعتماد ندارمااااا...

البته حقم داره

با گذر زمان همه چی درست میشه...

(ستاره دوست دارم )

[ ] [ ] [ ]
[ ]

سال نومبارکت باشه بهترینا رو برات ارزو دارم عزیز دلم

 

 

 

تقدیم به بهترینم...

 

 

 

 

 

 

ستاره جونم

[ ] [ ] [ ]
[ ]

گاهی اوقات باید خیانت کرد

تا ارزش صداقت برای کسی که تفاوت میان این دو را درک نمیکند مشخص شود 

گاهی باید نبخشید کسی که بارها او را بخشیدی و نفهمید...

تا این بار در ارزوی بخشش تو باشد.

گاهی نباید صبر کرد باید رها کردو رفت...

تا بدانند اگر ماندی رفتن را بلد بوده ایی.

گاهی برای کارهایی که برایش انجام میدهی باید منت گذاشت...

تا ان را کم اهمیت نداند.

گاهی باید بد بود برای کسی که فرق خوب بودنت را نمیداند.

وگاهی باید بهش از دست دادن را متذکر شوی که...

ادمها همیشه نمیمانند یکجا در را باز میکنند و برای همیشه می روند

.

.

نهرو

[ ] [ ] [ ]
[ ]


خدايـــــــــــــا....!

كمـــــــــــي بيــــا جلوتـــــــــــر...


ميخواهــم در گوشتــــــــــ چيـــــزي بگــــــويـــم....


اين يكـــــــــ اعترافـــــــــــــــ استــــــ...!


مـــــــن بــــــــي او دوامـــــــــ نمِي آورم....


حتـــــــ


 تا فـــــــــــردا صبـــــــــــح

 

 

[ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]
[ ]

درشبان غم تنهایی خویش...عابدچشم سخنگوی توام

من دراین تیره شب جانفرسا.........

زائرظلمت گیسوی توام!!!!!!!!!!!......

[ ] [ ] [ ]
[ ]

توی هفت آسمون توتک ستاره می

[ ] [ ] [ ]
[ ]

بزن باران بزن شایدتوخاموشم کنی...

شایدامشب سوزش این اشک هاراکم کنی.....

آه باران من سراپای وجودم آتش است.....

پس بزن باران،بزن شایدتوخاموشم کنی.......................

[ ] [ ] [ ]
[ ]

باورت بشود یانه... روزی می رسدکه دلت برای هیچکسی........... 

به اندازه ی من تنگ نخواهدشد..........

برای نگاه کردنم،خندیدنم،اذیت کردنم....

برای تمام لحظاتی که کنارم داشتی...............

روزی خواهدرسیدکه درحسرت تکراردوباره من

خواهی بود.......

می دانم روزی دیگرنیستم و.............................

هیچکس تکرارمن نخواهد بود!!!!!!!!!!.............

 

[ ] [ ] [ ]
[ ]

 

آنکه سامان غزلهایم ازاوست...

بی سروسامانیم راحس نکرد..............

[ ] [ ] [ ]
[ ]

سکوتم رابه باران هدیه کردم

               تمام زندگی راگریه  کردم

                         نبودی درفراق شانه هایت

                                     به هرخاری رسیدم تکیه کردم........

[ ] [ ] [ ]
[ ]

باتومن چه کرده بودم که چنین مراشکستی...

بی وداع وبی تفاوت سردوبی صدا شکستی..............

[ ] [ ] [ ]
[ ]

روزگارت را برای کسانی بسوزان

که بدانی هرلحظه نبودنت

روزگارش رامیسوزاند.............

[ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]
[ ]

برگرددوباره برو......

وقت رفتنت چشمام پرازاشک بود...

نتونستم خوب ببینمت.....

[ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]
[ ]

می نویسم دی دارتواگربی من ودلتنگ منی....

یک به یک فاصله هارابردار

[ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]
[ ]

گالری عکس های عاشقانه و تنهایی

[ ] [ ] [ ]
[ ]

تک عکس های غمگین تنهایی

[ ] [ ] [ ]
[ ]

ههههه:-(

رفت

اما جوری نرفت که نتونم بهش بگم نامردی کرد...

دس گذاشت رو نقطه ضعفم

[ ] [ ] [ ]
[ ]


[ ] [ ] [ ]
[ ]


[ ] [ ] [ ]
[ ]


خیانت کردی بی احساس یکی رو داشتی توی قلبت

[ ] [ ] [ ]
[ ]


[ ] [ ] [ ]
[ ]


[ ] [ ] [ ]
[ ]


[ ] [ ] [ ]
[ ]

love smoke

[ ] [ ] [ ]
[ ]