گاهی اوقات باید خیانت کرد

تا ارزش صداقت برای کسی که تفاوت میان این دو را درک نمیکند مشخص شود 

گاهی باید نبخشید کسی که بارها او را بخشیدی و نفهمید...

تا این بار در ارزوی بخشش تو باشد.

گاهی نباید صبر کرد باید رها کردو رفت...

تا بدانند اگر ماندی رفتن را بلد بوده ایی.

گاهی برای کارهایی که برایش انجام میدهی باید منت گذاشت...

تا ان را کم اهمیت نداند.

گاهی باید بد بود برای کسی که فرق خوب بودنت را نمیداند.

وگاهی باید بهش از دست دادن را متذکر شوی که...

ادمها همیشه نمیمانند یکجا در را باز میکنند و برای همیشه می روند

.

.

نهرو



تاريخ : | | نویسنده : |


خدايـــــــــــــا....!

كمـــــــــــي بيــــا جلوتـــــــــــر...


ميخواهــم در گوشتــــــــــ چيـــــزي بگــــــويـــم....


اين يكـــــــــ اعترافـــــــــــــــ استــــــ...!


مـــــــن بــــــــي او دوامـــــــــ نمِي آورم....


حتـــــــ


 تا فـــــــــــرد صبـــــــــــح

 

 



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |

درشبان غم تنهایی خویش...عابدچشم سخنگوی توام

من دراین تیره شب جانفرسا.........

زائرظلمت گیسوی توام!!!!!!!!!!!......



تاريخ : | | نویسنده : |

توی هفت آسمون توتک ستاره می



تاريخ : | | نویسنده : |

بزن باران بزن شایدتوخاموشم کنی...

شایدامشب سوزش این اشک هاراکم کنی.....

آه باران من سراپای وجودم آتش است.....

پس بزن باران،بزن شایدتوخاموشم کنی.......................



تاريخ : | | نویسنده : |
باورت بشود یانه... روزی می رسدکه دلت برای هیچکسی........... 

به اندازه ی من تنگ نخواهدشد..........

برای نگاه کردنم،خندیدنم،اذیت کردنم....

برای تمام لحظاتی که کنارم داشتی...............

روزی خواهدرسیدکه درحسرت تکراردوباره من

خواهی بود.......

می دانم روزی دیگرنیستم و.............................

هیچکس تکرارمن نخواهد بود!!!!!!!!!!.............

 



تاريخ : | | نویسنده : |
 

آنکه سامان غزلهایم ازاوست...

بی سروسامانیم راحس نکرد..............



تاريخ : | | نویسنده : |

سکوتم رابه باران هدیه کردم

               تمام زندگی راگریه  کردم

                         نبودی درفراق شانه هایت

                                     به هرخاری رسیدم تکیه کردم........



تاريخ : | | نویسنده : |

باتومن چه کرده بودم که چنین مراشکستی...

بی وداع وبی تفاوت سردوبی صدا شکستی..............



تاريخ : | | نویسنده : |

روزگارت را برای کسانی بسوزان

که بدانی هرلحظه نبودنت

روزگارش رامیسوزاند.............



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |

برگرددوباره برو......

وقت رفتنت چشمام پرازاشک بود...

نتونستم خوب ببینمت.....



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |

می نویسم دی دارتواگربی من ودلتنگ منی....

یک به یک فاصله هارابردار



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |
گالری عکس های عاشقانه و تنهایی



تاريخ : | | نویسنده : |
تک عکس های غمگین تنهایی



تاريخ : | | نویسنده : |

ههههه:-(

رفت

اما جوری نرفت که نتونم بهش بگم نامردی کرد...

دس گذاشت رو نقطه ضعفم



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |

خیانت کردی بی احساس یکی رو داشتی توی قلبت



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |



تاريخ : | | نویسنده : |

love smoke



تاريخ : | | نویسنده : |

سیگار میکشم ،

یعنی نه عاشقم و نه تنها

اما گسسته ام ...


تاريخ : | | نویسنده : |

سیگارم جایت را پر کرده دیگر دلتنگت نیستم



تاريخ : | | نویسنده : |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس