درشبان غم تنهایی خویش...عابدچشم سخنگوی توام

من دراین تیره شب جانفرسا.........

زائرظلمت گیسوی توام!!!!!!!!!!!......تاريخ : | | نویسنده : |

توی هفت آسمون توتک ستاره میتاريخ : | | نویسنده : |

بزن باران بزن شایدتوخاموشم کنی...

شایدامشب سوزش این اشک هاراکم کنی.....

آه باران من سراپای وجودم آتش است.....

پس بزن باران،بزن شایدتوخاموشم کنی.......................تاريخ : | | نویسنده : |
باورت بشود یانه... روزی می رسدکه دلت برای هیچکسی........... 

به اندازه ی من تنگ نخواهدشد..........

برای نگاه کردنم،خندیدنم،اذیت کردنم....

برای تمام لحظاتی که کنارم داشتی...............

روزی خواهدرسیدکه درحسرت تکراردوباره من

خواهی بود.......

می دانم روزی دیگرنیستم و.............................

هیچکس تکرارمن نخواهد بود!!!!!!!!!!.............

 تاريخ : | | نویسنده : |
 

آنکه سامان غزلهایم ازاوست...

بی سروسامانیم راحس نکرد..............تاريخ : | | نویسنده : |

سکوتم رابه باران هدیه کردم

               تمام زندگی راگریه  کردم

                         نبودی درفراق شانه هایت

                                     به هرخاری رسیدم تکیه کردم........تاريخ : | | نویسنده : |

باتومن چه کرده بودم که چنین مراشکستی...

بی وداع وبی تفاوت سردوبی صدا شکستی..............تاريخ : | | نویسنده : |

روزگارت را برای کسانی بسوزان

که بدانی هرلحظه نبودنت

روزگارش رامیسوزاند.............تاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |

برگرددوباره برو......

وقت رفتنت چشمام پرازاشک بود...

نتونستم خوب ببینمت.....تاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |

می نویسم دی دارتواگربی من ودلتنگ منی....

یک به یک فاصله هارابردارتاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |
گالری عکس های عاشقانه و تنهاییتاريخ : | | نویسنده : |
تک عکس های غمگین تنهاییتاريخ : | | نویسنده : |

ههههه:-(

رفت

اما جوری نرفت که نتونم بهش بگم نامردی کرد...

دس گذاشت رو نقطه ضعفمتاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |

خیانت کردی بی احساس یکی رو داشتی توی قلبتتاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |تاريخ : | | نویسنده : |

love smokeتاريخ : | | نویسنده : |

سیگار میکشم ،

یعنی نه عاشقم و نه تنها

اما گسسته ام ...


تاريخ : | | نویسنده : |

سیگارم جایت را پر کرده دیگر دلتنگت نیستمتاريخ : | | نویسنده : |

سیگار میکشم تا دود کنم خاطرات نحسش راتاريخ : | | نویسنده : |


راستي 
يادت نرود . . . .
اين سيگاري كه مي كشم . . . 
روزي بخاطر تو ترك كرده بودم . . . .
 


تاريخ : | | نویسنده : |


تاريخ : | | نویسنده : |


تاريخ : | | نویسنده : |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس